Heeft uw kat overgewicht

Is uw kat op dit moment te zwaar?

ja

 nee